Регионални дирекции на горите

София

Контакт със звеното:
Директор: инж. Мартин Иванов
Телефон: 02 9870052
Факс: 02 9876592
Електронна поща: rdgsofia@iag.bg
Адрес: гр. София, ПК 1090, ул. Аксаков №14

Интернет страница: www.sofia.iag.bg

Регионална дирекция по горите- София се намира в централната западна част на България. Разположена на територията на две области (област София – град и Софийска област) и обхваща 25 бр. общини.                                         &nb…