НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Човешки ресурси и административно обслужване

В отдела работят 10 служители:
Владимир Константинов Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Александър Фердов Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: aferdov@iag.bg
Лили Заркова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща:
Маргарита Игнатова Главен специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща: ignatova@iag.bg
Елена Топалова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: elena@iag.bg
Малинка Кърпарова Старши експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Станислава Богданова Главен специалист тел. - , вътр: - е-поща:
Яница Анастасова Младши експерт тел. 0298511504, вътр: 504 е-поща: ianica@iag.bg
Гергана Константинова Младши експерт тел. 02 98511510 , вътр: 510 е-поща: konstantinova@iag.bg
Лазарина Илкова Старши специалист тел. 98511512 , вътр: 512 е-поща: ilkova@iag.bg