НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Звено "Вътрешен одит"

В дирекцията работят 2 служители:
Вася Михайлова Главен вътрешен одитор тел. 029045323 , вътр: е-поща: vasia@iag.bg
Антония Стоименова Вътрешен одитор тел. 029045323 , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg