НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Финанси и управление на собствеността

В дирекцията работят 12 служители:
Ваня Христова и.д. Началник отдел тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 029045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Катерина Кутина Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: katerina@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Вася Михайлова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vasia@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. 0298511553 , вътр: 553 е-поща: kostova@iag.bg
Тодор Богомилов Главен юрисконсулт тел. 0298511392, вътр: 392 е-поща: bogomilov@iag.bg
Диана Христова Старши експерт тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: d_ilieva@iag.bg
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 0298511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Мария Маринова Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: maria@iag.bg
Христина Минчева Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: h.mincheva@iag.bg