НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Управление на собствеността и обществени поръчки

В отдела работят 5 служители:
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 029045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Катерина Кутина Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: katerina@iag.bg
Диана Христова Старши експерт тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: d_ilieva@iag.bg
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 0298511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Христина Минчева Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: h.mincheva@iag.bg