НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Счетоводство и обществени поръчки

В отдела работят 6 служители:
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Мирела Петкова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: m.petkova@iag.bg
Тодор Богомилов Главен юрисконсулт тел. 0298511392, вътр: 392 е-поща: bogomilov@iag.bg
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Ерджан Мурад Главен юрисконсулт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg