НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Счетоводство и управление на собствеността

В отдела работят 8 служители:
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 029045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Любомир Иванов Главен експерт тел. 0298511560 , вътр: 560 е-поща: l.ivanov@iag.bg
Мирела Петкова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща:
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 0298511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Христина Минчева Старши счетоводител тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: h.mincheva@iag.bg
Диана Христова Старши експерт тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: d_ilieva@iag.bg