НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Гори и лесовъдски дейности

В дирекцията работят 29 служители:
Димитър Бърдаров Началник отдел тел. 98511526, вътр: 526 е-поща: bardarov@iag.bg
Илия Ангелов Началник отдел тел. 98511529, вътр: 529 е-поща: uli@iag.bg
Росен Райчев Началник отдел тел. 029045307, вътр: е-поща: rraichev@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 98511515, вътр: 515 е-поща: mironova@iag.bg
Мария Чамбова Главен експерт тел. 2 98511528, вътр: 528 е-поща: chambova@iag.bg
Виржиния Хубчева Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: hubcheva@iag.bg
Руслан Михайлов Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: ruslan_m@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 98511552, вътр: 552 е-поща: tinchev@iag.bg
Емил Ракъджиев Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: erak@iag.bg
Любен Желев Главен експерт тел. 98511529, вътр: 529 е-поща: liubo@iag.bg
Анна Петракиева Главен експерт тел. 2 98511552, вътр: 552 е-поща: anpetrakieva@iag.bg
Мартин Иванов Главен експерт тел. 9045322, вътр: е-поща: martin@iag.bg
Тони Кръстев Главен експерт тел. 0298511557, вътр: 557 е-поща: tkrastev@iag.bg
Мария Беловарска Главен експерт тел. 98511526, вътр: 526 е-поща: belovarska@iag.bg
Деян Стойнев Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: d_stoynev@iag.bg
Кирил Ташев Главен експерт тел. 98511552, вътр: 552 е-поща: tashev@iag.bg
Йордан Палигоров Главен експерт тел. 9045307, вътр: е-поща: paligorov@iag.bg
Георги Коцев Главен експерт тел. 98511530, вътр: 530 е-поща: gkkocev@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 98511530, вътр: 530 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 9884091, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Антоанета Танева Главен експерт тел. 98511528, вътр: 528 е-поща: taneva_a@iag.bg
Илиян Мутафчийски Главен експерт тел. 9045324 , вътр: е-поща: ilian71@iag.bg
Красимир Каменов Главен експерт тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: k.kamenov@iag.bg
Петко Илиев Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: p.iliev@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 98511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Елена Рафаилова Главен експерт тел. 985 11 556, вътр: 556 е-поща: erafailova@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 98511529, вътр: 529 е-поща: mtodorov@iag.bg
Светослава Стоянова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: svetoslava@iag.bg
Илиaна Менцел Старши експерт тел. 98511551, вътр: 551 е-поща: mentsel@iag.bg