НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Промени в горските територии

В отдела работят 7 служители:
Валентин Чамбов Началник отдел тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: vchambov@iag.bg
Ваня Иванова Главен експерт тел. 0298511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Нели Панчева Главен експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: pancheva@iag.bg
Мария Лулев Главен експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: m.lulev@iag.bg
Христина Стоянова Старши експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: hristina@iag.bg
Мария Ценкина Старши експерт тел. 0298511411, вътр: 511 е-поща: cenkina@iag.bg
Десислава Костова Младши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: dkostova@iag.bg