НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Инвентаризация и планиране

В отдела работят 8 служители:
Йордан Палигоров Началник отдел тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: paligorov@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 0298511516, вътр: 516 е-поща: mironova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: tinchev@iag.bg
Илия Ангелов Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: uli@iag.bg
Антоанета Танева Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: taneva_a@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 029045529 , вътр: 529 е-поща: r.yankulov@iag.bg
Стилян Ангелов Младши експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: s.angelov@iag.bg