НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите

В отдела работят 8 служители:
Димитър Бърдаров Началник отдел тел. 98511526, вътр: 526 е-поща: bardarov@iag.bg
Емил Ракъджиев Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: erak@iag.bg
Анна Петракиева Главен експерт тел. 2 98511552, вътр: 552 е-поща: anpetrakieva@iag.bg
Мария Беловарска Главен експерт тел. 98511526, вътр: 526 е-поща: belovarska@iag.bg
Деян Стойнев Главен експерт тел. 98511556, вътр: 556 е-поща: d_stoynev@iag.bg
Кирил Ташев Главен експерт тел. 98511552, вътр: 552 е-поща: tashev@iag.bg
Илиян Мутафчийски Главен експерт тел. 9045324 , вътр: е-поща: ilian71@iag.bg
Елена Рафаилова Главен експерт тел. 985 11 556, вътр: 556 е-поща: erafailova@iag.bg