НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Звено "Вътрешен одит"

В дирекцията работят 2 служители:
Антония Стоименова Старши вътрешен одитор тел. 029045323 , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg
Димитринка Христова Вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: hristova@iag.bg