НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Ползване от горите

В отдела работят 6 служители:
Любчо Тричков Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: lptrichkov@iag.bg
Мартин Иванов Главен експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: martin@iag.bg
Петя Пашова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: pashova@iag.bg
Димитър Витев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: vitev@iag.bg
Диана Кирилова Главен експерт тел. 0298511530, вътр: 530 е-поща: dianapk@iag.bg
Вейсел Каракия Младши експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: v.karakia@iag.bg