НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Ловно стопанство

В дирекцията работят 7 служители:
Юлиян Русев Главен експерт тел. 9045303, вътр: е-поща: lov@iag.bg
Мирослав Джупаров Главен експерт тел. 9045303, вътр: е-поща: djuparov@iag.bg
Екатерина Божинова Главен експерт тел. 9045302, вътр: е-поща: hunting@iag.bg
Станка Белчева-Чобанова Главен експерт тел. 9045301, вътр: е-поща: sbel4eva@iag.bg
Васил Паланов Главен експерт тел. , вътр: е-поща:
Василий Георгиев Старши експерт тел. , вътр: е-поща: vgeorgiev@iag.bg
Кристина Иванова Младши експерт тел. , вътр: е-поща: