НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел

В отдела работят 6 служители:
Тони Кръстев Директор дирекция тел. 0298511551, вътр: 551 е-поща: tkrastev@iag.bg
Илиан Точев Директор дирекция тел. 0298511754, вътр: 754 е-поща: tochev@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Димитър Керемедчиев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Росица Първанова Младши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg