НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел

В отдела работят 2 служители:
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Спас Тумбев Старши експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg