НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел

В отдела работят 1 служители:
Красимир Каменов Главен експерт тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: k.kamenov@iag.bg