НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Промяна на предназначението и промени в собствеността

В отдела работят 7 служители:
Георги Котарев Началник отдел тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: kotarev@iag.bg
Цанко Козлов Главен експерт тел. 98511412 , вътр: 412 е-поща: kozlov@iag.bg
Миглена Иванова Главен специалист тел. 98511411, вътр: 411 е-поща:
Христина Стоянова Главен специалист тел. 9045322, вътр: е-поща: hristina@iag.bg
Ваня Иванова Старши експерт тел. 98511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Десислава Костова Младши експерт тел. 98511527, вътр: 527 е-поща: desi@iag.bg
Николина Неделкова Младши експерт тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: nina@iag.bg