НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Юридически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 243
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Фирма: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
41 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Сливен Сливен Сливен Сливен 044/622742 622528
42 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Тича Сливен Котел Тича 04584/330331 234
43 18.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Твърдица Сливен Твърдица Твърдица (Сл) 0454/2250 2255
44 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Стара река Сливен Сливен Стара река (Сл) 04552/2161 2161
45 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство- Елхово Ямбол Елхово Елхово (Яб) 0478/88262 88250
46 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Нова Загора Сливен Нова Загора Нова Загора 0457/23631 23631
47 18.02.2013 ТП Държавно горско стопанство -Тунджа Ямбол Ямбол Ямбол 046/662670 662675
48 18.02.2013 ТП Държавно ловно стопанство -Тополовград Хасково Тополовград Тополовград 0470/2210 2211
49 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство- Котел Сливен Котел Котел 0453/2920 2920
50 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство- Сеслав Разград Кубрат Кубрат 0838/72226 5186
51 18.04.2023 ТП Държавно горско стопанство - Акад. Николай Хайтов Смолян Чепеларе Хвойна 03053/2261 2261
52 14.05.2007 Държавно горско стопанство - Чепеларе Смолян Чепеларе Чепеларе 03051/2008 3665
53 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Славейно Смолян Смолян Славейно 03027/220
54 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Златоград Смолян Златоград Златоград 03071/2211 2211
55 04.10.2012 Държавно горско стопанство - Смилян Смолян Смолян Смилян 03026/2341 2441
56 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Смолян Смолян Смолян Смолян 0301/63564 63537
57 11.09.2013 Държавно горско стопанство - Широка лъка Смолян Смолян Широка лъка 03030/282 280
58 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Девин Смолян Девин Девин 03041/2336 2336
59 06.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Михалково Смолян Девин Михалково 030472/273 316
60 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Борино Смолян Борино Борино 03042/2186 2661