НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Юридически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 243
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Фирма: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
21 08.05.2007 Държавно горско стопанство - Черни Вит Ловеч Тетевен Черни Вит 06906/255 227 255
22 12.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Ловеч Ловеч Ловеч Ловеч 068/603792 603765
23 12.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Лесидрен Ловеч Угърчин Лесидрен 06920/2125 3000
24 12.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Борима Ловеч Троян Борима 0670/62298 62298
25 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Рибарица Ловеч Тетевен Рибарица (Лч) 06902/2201 2436
26 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Силистра Силистра Силистра Силистра 086/824087 824070
27 09.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Тутракан Силистра Тутракан Тутракан 0857/60308 60410
28 18.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Бяла Русе Бяла (Рс) Бяла (Рс) 0817/72780 72357
29 25.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Разград Разград Разград Разград 084/661319 661319
30 08.05.2007 Държавно ловно стопанство -Каракуз Силистра Дулово Дулово 0885/2606 2238
31 18.10.2012 ТП Държавно ловно стопанство -Дунав Русе Русе Русе 082/820217 820223
32 10.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Провадия Варна Провадия Провадия 0518/2170 2170
33 11.09.2013 Държавно горско стопанство - Суворово Варна Суворово Суворово 05153/2090 2057
34 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Варна Варна Варна Варна 052/613159 610931
35 23.10.2012 Държавно горско стопанство - Добрич Добрич Добрич Добрич 058/600678 600658
36 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Генерал Тошево Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево (Дч) 05731/2105 2190
37 09.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Цонево Варна Дългопол Цонево 0517/23028 23190
38 08.05.2007 Държавно горско стопанство - Старо Оряхово Варна Долни чифлик Старо Оряхово 05141/2358 2345
39 12.11.2012 ТП Държавно ловно стопанство -Шерба Варна Долни чифлик Горен чифлик 052/614816 614816
40 08.05.2007 ЕТ Младен Иванов - 97 София град Столична София 02/8726096 9713974