НачалоНовини - 2021/02

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.02.2021 Относно Международна научно-практическа конференция „60 години Лесозащитни станции в България“, проведена на 26.11.2020 г.
Международна научно-практическа конференция „60 години Лесозащитни станции в България“, ИАГ финансира издаване на представените доклади в специално издание на списание „Наука за гората“.
10.02.2021 Списъци на имотите по чл. 83 от ЗГ на поземлени имоти в земеделски територии, придобили характеристика на гора в района на дейност на
ТП ДГС Айтос, ТП ДГС Гърмен, ТП ДГС Първомай, ТП ДГС Сливница, ТП ДГС Доспат, ТП ДЛС Витошко - Студена, ТП ДГС Борино, ТП ДГС Струмяни и ТП ДГС Кресна
04.02.2021 Започнаха обществените консултации по новата Стратегия за горите на Европейския съюз
Всички граждани и организации могат да се включат в обществените консултации до 19 април 2021 г. Както бе обявено в Съобщението за Европейската зелена сделка, Европейската комисия разработва нова (след 2021 г.) Стратегия на ЕС за горите. Тя ще надгражда Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., ще обхваща целия жизнен цикъл на горите и ще насърчава многообразните услуги, които горите предоставят.
предишна страница 1 | 2 следваща страница