НачалоНовини - 2018/07

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.07.2018 Лесозащитна станция – Пловдив и Австрийският департамент за защита на горите обмениха опит и добри практики
Д-р Гернот Хох (Gernot Hoch), ръководещ секцията за защита на горите към Австрийския Департамент за защита на горите и водещ ентомолог в страната бе на работно посещение в Лесозащитна станция – Пловдив. Експертите разискваха общите проблеми за фитосанитарното състояние на горските територии в двете страни, като основна тенденция бяха съхнещите насаждения от насекомни и гъбни вредители, както и от природни бедствия. Установиха се сходни начини на работа в засегнатите гори и проблеми, произтичащи от климатичните промени в глобален мащаб...
предишна страница 1 | 2 | 3 следваща страница