НачалоНовини 2023/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.02.2023 - Екип на ИАГ и РДГ разкри измама с незаконна дървесина

Дейността в насаждението е спряна

Екип на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Берковица разкриха схема с незаконна дървесина. Нарушението е констатирано по време на теренна проверка през вчерашния ден в землището на с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин. При проверка на претоварване на дървесина на ТИР станция, проверяващите констатират, че на едно от натоварените МПС с румънска регистрация се маркира дървесината от лице гражданин на Република Румъния с контролна горска марка, собственост на регистриран в публичния регистър на ИАГ частен лесовъд, в негово отсъствие. 

За транспортирането на дървесината със същото МПС е издаден превозен билет от друго нерегистрирано лице, с таблета на същия регистриран лесовъд преотстъпил и контролната горска марка. 

При продължилата проверка в сечището, от което е добита дървесината, горските служители констатират нарушения на сеч на немаркирани дървета, изграждане на просеки, неотговарящи на технологичния план, както и неспазване на нормите за отстояние на просеките, заложени в нормативните документи за строителство в горски територии. 

Относно констатираните нарушения е спряна дейността по сеч и извоз от насаждението, като е разпоредено обезсилване на позволителното за сеч. 

Задържани са контролната горска марка, таблета и принтера, с които е извършвана експедиция в отсъствие на притежателя им. Нарушителите са санкционирани с актове за нарушения на Закона за горите.

Проверките в района продължават.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност