НачалоНовини 2023/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.02.2023 - От 1-ви март 2023 г. влизат в сила новите поправки в ППЗЛОД

Днес бе обнародвано в „Държавен вестник“ изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Промените са свързани с начина на провеждане на изпити за придобиване право на лов. Предвидена е втора (поправителна) дата за изпит за кандидат-ловците в рамките на една и съща година. Изпитът ще се провежда в електронна среда в обособени центрове в страната, като Изпълнителна агенция по горите ще осъществява стриктен контрол върху целия процес.

Прието е и изменение средствата от вноската за стопанисване на дивеча, която ежегодно ловците заплащат и до сега постъпваха в държавния бюджет, да остава в ловните сдружения за целево разходване за разселване на дивеча. Очаква се това да подобри състоянието на дивечовите запаси и видовото разнообразие в страната.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност