НачалоНовини 2023/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.02.2023 - 27000 проверки извършиха служителите на ИАГ и РДГ през януари

Служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите и през тази година продължават да извършват засилени проверки по контрола по опазване на горските територии. През месец януари са проверени 27 000 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица.

За установени нерегламентирани дейности от служителите в ИАГ и РДГ са съставени над 600 акта за нарушения на горското и ловно законодателства. Задържани са повече от 100 плътни куб. м обла и фасонирана дървесина, 800 пространствени куб. м дърва за огрев, 11 моторни превозни средства, 15 моторни триона, 3 законни и едно незаконно ловни оръжия, коне, каруци и др.

През изминалия месец на тази година проверките, извършени от служителите на ИАГ и РДГ са с 7600 повече в сравнение с м. януари 2022 г. Близо 60 акта са съставени повече през 2023 г. в сравнение с първия месец на предходната за установени нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.

Горските инспектори са ежедневно на терен и масовите проверки в страната продължават. Призоваваме гражданите при констатиране на нерегламентирани дейности в горските територии, съхранение и транспортиране на незаконна дървесина, бракониерство да сигнализират на телефон 112.