НачалоНовини 2021/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.12.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 06 ДЕКЕМВРИ – 13 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 06 ДЕКЕМВРИ – 13 ДЕКЕМВРИ  2021 Г.

За периода от 06 декември до 13 декември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 5 277 проверки. 

Проверени са 507 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 367 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  1 525 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1 762 ловци, 142 риболовци и 974 физически лица. 

Въз основа на извършените проверки са съставени общо 46 констативни протоколи и 147 акта за установени административни нарушения, от които 146 по Закона за горите и един акт по Закона за лова и опазване на дивеча.

Задържани са 132,1 пространствени кубически метра дърва за огрев, 8 моторни превозни средства, 8 моторни триона и други.

От екипи на РДГ са проверени 17 моторни превозни средства, превозващи общо 374  куб. м. дървесина с направление извън границите на страната, от които 73 куб. м. фасонирана дървесина, 137 куб. м. технологична дървесина и 164 куб. м. дърва за огрев.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство “ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Кърджали, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Белоградчик“, ТП „Държавно горско стопанство Видин“, ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство Своге“ и ТП „Държавно горско стопанство Чипровци“,  на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян - ТП „Държавно горско стопанство Батак“ и ТП „Държавно ловно стопанство Пещера“ и на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен - ТП „Държавно ловно стопанство Свиленград“ и ТП „Държавно ловно стопанство Хасково“.

Извършени са общо 101 проверки, в това число на 5 обекта за добив на дървесина, 9 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 27 превозни средства, 51 ловци и 9 физически лица. Съставени са 3 акта по Закона за горите и 7 по Закона за лова и опазване на дивеча, 4 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Берковица и РДГ-Кърджали. Задържани са 8 билета за лов, 7 броя ловни оръжия и един пр. куб. м дърва за огрев.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност