НачалоНовини 2021/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.12.2021 - Лесозащитна станция гр. Варна ще извършва обследване на горски територии с безпилотни летателни системи

Лесозащитна станция гр. Варна вече разполага с две безпилотни летателни системи: самолет и дистанционно управляем летателен апарат. Те са снабдени с мулти- и моно-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, притежаващи специализирани софтуери.

С летателните средства ще може да се извършва едно по-прецизно лесопатологично обследване на нападнатите площи от вредители, болести и повреди от абиотични фактори, както и извършване на наблюдение и заснемане при възникване на горски пожари. 

Самолетът може да работи и в режим третиране с препарати като за целта е оборудван с 10 – литров резервоар и капацитет на пръскане върху територия от 3 дка за 15 мин с едно зареждане на батерията. В режим на заснемане двата апарата могат да работят до 30 мин с едно зареждане.

Всички служители в ЛЗС гр. Варна преминаха обучение за работа с летателната техника.

Безпилотните летателни системи са закупени в изпълнение на проект „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция гр. Варна“ по проект  BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност