НачалоНовини 2020/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

18.09.2020 - С промени в Наредбата за сечите се утвърждава стопанисване на издънкови дъбови гори по региони

Една от основните цели на предлаганите изменения в Наредбата за сечите е да се създаде възможност за прилагане в практиката на регионалните указания за стопанисване на издънковите дъбови гори, разработени вследствие на приетите решения на проведеното националното съвещание за дъбовите гори. Указанията дават по-големи възможности на лесовъдите за използване на разнообразни лесовъдски подходи в различните райони на страната. Приетите с разработките лесовъдски системи за стопанисване предоставят широк спектър от възможности, които произтичат от големия териториален обхват и разнообразие на тези гори. 

С измененията се въвежда и задължителна оценка на възобновяването и развитието на подраста на освободените площи над 1 дка след извеждане на санитарни и принудителни сечи. Предвижда се извършване и на постоянен мониторинг на възобновените участъци при водене на възобновителни сечи. С въвеждането на системата за оценка и отчитане на степента на възобновяване на площите ще може да се получи адекватна оценка за постигнатите със сечите резултати и да се планират мероприятия за подобряване на видовия състав и качество на насажденията.

Промените бяха подготвени от работна група с участие на представители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, Лесотехническия университет и широк кръг заинтересовани страни и са изпратени за обнародване след проведени обществени консултации.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност