НачалоНовини 2019/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.07.2019 - Проект на наредба предвижда промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

Проект на наредба предвижда промени в изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление. 

Проектът на нормативния акт е изготвен от междуведомствена група, членове на която са представители на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ, представители на НСОРБ, Асоциация „Общински гори“, ЛТУ, ИГ към БАН, браншови и неправителствени организации. 

Основната цел на промяната на наредбата е да се регламентират конкретни изисквания за използване на дървесина за битово отопление като мярка за намаляване и ограничаване концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, на които трябва да отговаря дървесината като най-важно от тях е изискването за ползване на суха дървесина. 

Предвижда се използваната за битово отопление дървесина да не е механично третирана с летливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила, както и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с  примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. 

Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа. Европейските регламенти поставят общностни цели, предназначени за избягване, предпазване или намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и върху околната среда, както и изисквания за получаване на информация за качеството на въздуха с цел да се подпомогнат усилията за противодействие срещу замърсяване на въздуха.

Усилията на работната група са съобразени със специалния доклад на Европейската сметна палата и статистиката на Световната здравна организация, според които Република България е на първо място по замърсяване на въздуха, като основните източници на замърсяване се сочат битовото отопление и автомобилният транспорт. 

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗХГ.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност