НачалоНовини 2018/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.07.2018 - Лесозащитна станция – Пловдив и Австрийският департамент за защита на горите обмениха опит и добри практики

Д-р Гернот Хох (Gernot Hoch), ръководещ секцията за защита на горите към Австрийския Департамент за защита на горите и водещ ентомолог в страната бе на работно посещение в Лесозащитна станция – Пловдив. 

Експертите разискваха общите проблеми за фитосанитарното състояние на горските територии в двете страни, като основна тенденция бяха съхнещите насаждения от насекомни и гъбни вредители, както и от природни бедствия. Установиха се сходни начини на работа в засегнатите гори и проблеми, произтичащи от климатичните промени в глобален мащаб.

Д-р Хох представи разработените в Австрия виртуални мрежи за наблюдение на горските територии, чрез които се извършва детайлно проучване на цялата екосистема – в т.ч. въздух, вода, болести и вредители. 

Станцията представи разселванията, които е провела през 1999 и 2016 г на Entomophaga maimaiga i Entomophaga aulicia за борба с насекомни вредители като гъботворката и златозладката, като се проведоха и посещения на терен.

Експертите обсъдиха прилагането на програма FLEGHT на ЕС и Регламент № 995/2010 с проблематиката за навлизането инвазивни насекомни и гъбни видове при внос на дървесина и дървесни продукти от страни извън ЕС. 

В дискусията взеха участие представители на научните среди от Института за гората - чл.кор. Пламен Мирчев, проф Георги Георгиев, доц. Маргарита Георгиева и проф. Даниела Пиларска от ИБЕИ. 

В края на срещата специалистите се споразумяха за обмяна на информация по взаимно интересни теми и продължаване на сътрудничеството в областта на лесозащитата.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност