НачалоНовини 2018/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

25.07.2018 - Изпълнителна агенция по горите е бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“

Изпълнителна агенция по горите е бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Изпълнителна агенция по горите е бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основните дейности, които са заложени, включват организирането и провеждането на три обучения: Разработване и прилагане на областните планове за развитие на горските територии, Съвременни природосъобразни методи за стопанисване на горите и Прилагане на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010г. 

Общата стойност на проекта възлиза на 134 775,36 лв., като 85% от съфинансирането е от страна на ЕСФ и 15% - национално съфинансиране. Проектът стартира на 10.07.2018 г. и е с продължителност 18 месеца.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност