НачалоНовини 2017/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.06.2017 - Масови проверки за претоварване на превозни средства с дървесина

Масови проверки на превозни средства с дървесина проведоха през последните четири дни служители на Изпълнителна агенция по горите и Агенция „Пътна инфраструктура“. 

В хода на акцията са проверени 114 пътни превозни средства, транспортиращи дървесина на териториите на регионални дирекции по горите Стара Загора, Пловдив, Бургас и Велико Търново. Целта на извършените съвместни проверки е измерване теглото на пътните превозни средства, транспортиращи дървесина за спазване ограниченията за товароносимост с оглед предпазване на пътната настилка и съоръжения от повреди. 

Съставени са 14 акта  и два констативни протокола от двете администрации: за нарушения на Закона за горите /за липса или нерегистрирано в съответната РДГ устройство за позициониране и проследяване движението на МПС/ и Закона за движение по пътищата. 

Действията са превантивна мярка за предотвратяване на нарушения в горските територии и за затягане на контрола по превоза на добития дървен материал

От 26 до 29 юни на територията на страната бяха извършени съвместни проверки от служители на регионални дирекции по горите към Изпълнителна агенция по горите и Агенция „Пътна инфраструктура“. 

За периода са проверени 114 пътни превозни средства на териториите на регионални дирекции по горите Стара Загора, Пловдив, Бургас и Велико Търново, транспортиращи дървесина, за нарушения на Закона за горите и по отношение спазване изискванията на Наредба 11/2001 на МРРБ за движение на тежките и/или извънгабаритни ППС. 

От служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ са съставени 12 АУАН и допълнително за установени нарушения на Закона за горите /липса или нерегистрирано в съответната РДГ устройство за позициониране и проследяване движението на МПС/ от служителите на ИАГ са съставени 2 констативни протокола и 2 акта. 

Целта на извършените съвместни проверки е измерване теглото на пътните превозни средства, транспортиращи дървесина за спазване ограниченията за товароносимост, с оглед предпазване на пътната настилка и съоръжения от повреди. 

ИАГ планира извършването на нови проверки, както с АПИ така и с други ведомства и институции.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност