НачалоНовини 2022/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.04.2022 - ЗАЩО В ГОРИТЕ ИМА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ?

Вече знаете, че в горите освен много дървета на едно място, се срещат и други растителни видове, с които дърветата си взаимодействат. Освен това горите са дом и за много видове животни, птици и насекоми. 

В някой гори обаче, можем да видим най-непокътната природа. Тази, която се е развивала сама, без чужда намеса. Горите, с наложени ограничения или напълно забранени действия от страна на хората, са ЗАЩИТЕНИ, а териториите, върху които се намират се наричат защитени територии. Освен гори обаче, в защитените територии могат да се включат земи и водни площи.

Нуждата да има защитени територии в горите се появява от това, че на определени места има много ценни растителни и/или животински видове, които не се срещат често в природата.

Защитените територии се обособяват:

- за да наблюдаваме как гората се развива естествено;

- за да не загубим и да опазим горските обитатели (намиращи се в тези гори), които са редки, застрашени и/или пред изчезване и за да опазим местата, които обитават те;

- за да не загубим всички други растителни видове, които си взаимодействат с гората и сами по себе си са редки, застрашени, уязвими, характерни и/или забележителни.

- За да опазим характерни и/или забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

 

Важно е да се запази естественият процес на развитие в природата на такива рядко срещани гори, земи и водни площи, като така ще запазим биологичното разнообразие и/или генетичните ресурси. 

В България има шест категории защитени територии: 

1. резерват;

2. национален парк;

3. природна забележителност;

4. поддържан резерват;

5. природен парк;

6. защитена местност.

Всяка защитена територия има различен режим на опазване и ползване. А ролята на лесовъда е да се грижи определените режими да се спазват от хората.

Знаете ли, че…?

Първата защитена територия в България е сегашният резерват „Силкосия“, обявен през 1933 г. Той е типичен горски резерват и се намира в югоизточна България, в границите на Природен парк „Странджа“. 

 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност