НачалоНовини 2022/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.04.2022 - ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЛЕКУВАМЕ ГОРИТЕ?

Лесовъдите се грижат за гората и дърветата в нея през целия им живот и се стремят да ги поддържат здрави. Също като нас, понякога дърветата се разболяват. Разпространението на насекомни вредители и болести може да причини опустошителни въздействия върху нашите гори и да убие огромен брой дървета. 

Здравата гора е способна да се възстановява сама след стресови ситуации, а поддържането и в такова състояние е резултат от извършването на много дейности, базирани на задълбочени познания и многогодишен опит от страна на лесовъдите. 

Лесовъдите и специалистите от лесозащитните станции наблюдават дърветата, за да откриват ранни признаци на заболяване или увреждане. Ежегодно в българските гори се извършват наблюдения върху числеността на насекомните вредители и се прилагат мерки за борба, когато вредителите станат прекомерно много. Срещу всички проблеми, които се откриват, се предприемат действия, за да се ограничат щетите. Понякога това означава, че трябва да премахнем някои засегнати дървета, за да защитим другите и да ги запазим здрави. С цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и предотвратяване на опасността от силно размножаване на даден вредител, лесовъдите могат да отсичат част от болните дървета.

За да излекуваме отделни дървета, понякога се налага да се извършва ръчно изрязване на повредени растителни части от гъби, бактерии или събиране и унищожаване на насекомните вредители (в различни фази от тяхното развитие). Често се използват пръскачки за напръскване на дърветата с различни течни препарати. При силни нападения върху много големи площи се извършва въздушно пръскане със специални хеликоптери.

Знаете ли, че…?

В помощ на лесовъдите са много полезни насекомоядните птици, като скорци, синигери, кълвачи. Затова се грижим за тях, като поставяме изкуствени гнездилки, осиуряваме хранилки и поилки и запазваме техните естествените места за гнездене (хралупести дървета и гъсти храсти).

 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност