НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 31.05.2015
Длъжност: „Главен експерт – инвентаризация, планиране, отчет и промени в горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Контрол горски територии”
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: ПРОТОКОЛ
Звено: РДГ Благоевград
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 18.05.2015
Длъжност: Конкурс за Главен експерт "Стопанисване и защита на държавни и недържавни гори" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.05.2015
Длъжност: Главен експерт "Опазване на горите"
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.05.2015
Длъжност: Главен горски инспектор подразделение гр.Котел
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: Протокол от проведен конкурс за длъжността „Специалист - горски инспектор” към дирекция „Специализирана администрация на РДГ Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 16.03.2015
Длъжност: Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 09.03.2015
Длъжност: "Финансов контрольор"
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 25.03.2015
Длъжност: Специалист-горски инспектор, Дирекция "Специализирана администрация"
Звено: РДГ Благоевград
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.03.2015
Длъжност: Инспектор звено – Шумен
Звено: РДГ Шумен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 27.02.2015
Длъжност: Конкурс за юрисконсулт
Звено: РДГ Ловеч
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 06.03.2015
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите Шумен"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 28.12.2014
Длъжност: ОБЯВА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 18.12.2014
Длъжност: Юрисконсулт, Дирекция "Обща администрация"
Звено: РДГ Берковица
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 26.11.2014
Длъжност: ДПП Русенски лом обявява конкурс за длъжносттa главен експерт „Изпълнение плана за управление, устройство и уредба на парка, програми и проекти“
Звено: ДПП Русенски лом
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.12.2014
Длъжност: Обявление за длъжност "Старши специалист горски инспектор" подразделение гр.Ямбол
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 14.11.2014
Длъжност: Обявление за длъжност "Главен горски инспектор"подразделение гр.Ямбол и за длъжност "Главен горски инспектор"подразделение гр.Елхово
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: Конкурс за длъжността юрисконсулт в ДПП Странджа
Звено: ДПП Странджа
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.12.2014
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Рилски манастир”, гр. Рила.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 24.10.2014
Длъжност: Обява за конкурс на длъжност: Юрисконсулт
Звено: ДПП Странджа
Информация и кандидатстване
предишна страница 1 | 2 | 311 | 12 следваща страница