НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 06.06.2016
Длъжност: длъжност „Главен счетоводител” в Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Звено: ДПП Врачански Балкан
Дата на валидност: 06.06.2016
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в Обща администрация - Дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 17.06.2016
Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 17.06.2016
Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 10.06.2016
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен спеиалист-горски инспектор"
Звено: РДГ Кюстендил
Дата на валидност: 13.06.2016
Длъжност: „Главен специалист - горски инспектор” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Контрол горски територии” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 20.05.2016
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 09.05.2016
Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 09.05.2016
Длъжност: Главен експерт- човешки ресурси
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 01.05.2016
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ”
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 01.05.2016
Длъжност: Старши счетоводител
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 05.05.2016
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и защита на горските територии”, в отдел „Експерти – горско стопанство”, дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пазарджик, 1 щатна бройка
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 28.04.2016
Длъжност: Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 27.04.2016
Длъжност: Главен експерт "Превенция и контрол"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност:
Длъжност: Протокол с допуснати кандидати.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 03.05.2016
Длъжност: Специалист - Горски инспектор
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 03.05.2016
Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 03.05.2016
Длъжност: Главен специалист - Горски инспектор
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 13.04.2016
Длъжност: Старши юрисконсулт
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 04.04.2016
Длъжност: Главен експерт - опазване на горите
Звено: РДГ Шумен
предишна страница 1 | 2 | 314 | 15 следваща страница