НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 08.09.2016
Длъжност: Обявление за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Благоевград, дирекция „Специализирана администрация“ в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 25.08.2016
Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 01.09.2016
Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 5 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: Началник отдел „Контрол по горите, лова и любителския риболов”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: Старши експерт „Управление, стопанисване и ползване в горските територии“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: Началник отдел „Гори и лесовъдски дейности”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в Обща администрация - Дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Обща администрация” в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И РАЗПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 03.08.2016
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "КГЛЛР" - 2 ЩАТНИ БРОЙКИ
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 19.08.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен специалист – горски инспектор” в РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност:
Длъжност: Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед № РД - 341/06.06.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Благоевград за длъжността „Горски инспектор”- 1 бр.; отдел със седалище гр.Сандански,
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 07.07.2016
Длъжност: Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 16-216/24.06.2016 г. на директора на РДГ Бургас ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността: „Главен юрисконсулт"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 30.06.2016
Длъжност: Конкурс за длъжността „Старши експерт”, дирекция “Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 23.06.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Сандански, в дирекция „Специализирана администрация“ на Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 23.06.2016
Длъжност: Конкурс за НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 06.06.2016
Длъжност: длъжност „Главен счетоводител” в Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Звено: ДПП Врачански Балкан
предишна страница 1 | 2 | 315 | 16 следваща страница