НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 27.10.2016
Длъжност: Заместник Директор РДГ - 2 работни места
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 17.10.2016
Длъжност: Старши специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 29.09.2016
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ,,ЛЕСОУСТРОЙСТВО И ОТЧЕТ НА ГТ, ПРОМЕНИ В ГТ”
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 28.09.2016
Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 27.09.2016
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 14.09.2016
Длъжност: Конкурс за Главен експерт "Стопанисване и защита на държавни и недържавни гори" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 08.09.2016
Длъжност: Обявление за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Благоевград, дирекция „Специализирана администрация“ в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 25.08.2016
Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 01.09.2016
Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 5 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: Началник отдел „Контрол по горите, лова и любителския риболов”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: Старши експерт „Управление, стопанисване и ползване в горските територии“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: Началник отдел „Гори и лесовъдски дейности”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 08.08.2016
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в Обща администрация - Дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Обща администрация” в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И РАЗПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 03.08.2016
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "КГЛЛР" - 2 ЩАТНИ БРОЙКИ
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 01.08.2016
Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 19.08.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен специалист – горски инспектор” в РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
предишна страница 1 | 2 | 316 | 17 следваща страница