НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 23.03.2020
Длъжност: Главен експерт "Контрол по опазване на горските територии"
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 19.03.2020
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Стопанисване на горските територии“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 16.03.2020
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 29.02.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Ловно стопанство“, дирекция “Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство” (КОГТЛС) в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 29.02.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.03.2020
Длъжност: Главен Специалист „Горски Инспектор” в РДГ-Смолян
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 28.02.2020
Длъжност: Младши експерт в Дирекция Горско стопанство на РДГ – Смолян.
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 27.02.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Инвентаризация и планиране“, дирекция “Горски територии” в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 02.03.2020
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Възобновяване и защита на горите от ерозия, болести и вредители" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 17.02.2020
Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 28.02.2020
Длъжност: Директор на Дирекция на Природен парк „Българка”, гр. Габрово
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 01.02.2020
Длъжност: Старши Горски Инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 09.12.2019
Длъжност: Главен специалист - Горски инспектор, Дирекция „Горско стопанство”, звено Пловдив
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 18.11.2019
Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе - 2 щатни бройки и Специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство"-звено област Разград - 1 щатна бройка при Регионална дирекция по горите Русе
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 30.10.2019
Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор", Специализирана администрация
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 26.09.2019
Длъжност: „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 26.09.2019
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 19.09.2019
Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ”
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 19.09.2019
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 02.10.2019
Длъжност: Специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство”, звено Асеновград
Звено: РДГ Пловдив
предишна страница 1 | 2 | 325 | 26 следваща страница