НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 23.12.2016
Длъжност: Обява за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Русе”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 14.12.2016
Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 22.11.2016
Длъжност: Главен експерт "Контрол, опазване и защита на горските територии от пожари"
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 18.11.2016
Длъжност: Младши експерт "Системен Администратор"
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 21.11.2016
Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор”, отдел „Горски инспектор район – Батак”
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 18.11.2016
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 16.11.2016
Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 4 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 21.10.2016
Длъжност: Главен Счетоводител
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 21.10.2016
Длъжност: „Главен горски инспектор”, отдел „Горски инспектори - район Пазарджик”, дирекция „Горско стопанство” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик, 1 щатна бройка
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 17.10.2016
Длъжност: Директор на дирекция „Обща администрация”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 04.11.2016
Длъжност: Заместник Директор РДГ
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 13.09.2016
Длъжност: Главен Експерт "Системен Администратор"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 13.10.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Сандански, дирекция „Специализирана администрация“ на Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 31.10.2016
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността: „Старши специалист - горски инспектор” 1 /една/ щатна бройка в отдел със седалище гр. Разлог, дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 27.10.2016
Длъжност: Заместник Директор РДГ - 2 работни места
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 17.10.2016
Длъжност: Старши специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 29.09.2016
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ,,ЛЕСОУСТРОЙСТВО И ОТЧЕТ НА ГТ, ПРОМЕНИ В ГТ”
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 28.09.2016
Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 27.09.2016
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 14.09.2016
Длъжност: Конкурс за Главен експерт "Стопанисване и защита на държавни и недържавни гори" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
предишна страница 1 | 2 | 316 | 17 следваща страница