НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност:
Длъжност: Протокол за допуснати кандидати.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 10.03.2016
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.02.2016
Длъжност: Конкурс за юрисконсулт
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност:
Длъжност: Изпълнителна агенция по горите обявява конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Пловдив”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност:
Длъжност: Протокол за допуснати кандидати.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 14.01.2016
Длъжност: Главен експерт " Системен администратор "
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 01.02.2016
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор в дирекция " Специализирана администрация "
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 27.12.2015
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 30.11.2015
Длъжност: Младши експерт "Стопанисване на горите"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 04.12.2015
Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 30.09.2015
Длъжност: Заповед за прекратяване на обявен конкурс
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 14.09.2015
Длъжност: Директор на Регионална дирекция по горите гр. София
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 31.08.2015
Длъжност: Старши специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 06.08.2015
Длъжност: Изпълнителна агенция по горите обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.07.2015
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване на недържавни гори, лесоустройство, програми и проекти“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 28.07.2015
Длъжност: Главен експерт – горска политика, провеждане на сечи в недържавните гори
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 28.07.2015
Длъжност: Главен експерт – опазване на горските територии, достъп до горите и защита от пожари
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 18.08.2015
Длъжност: Главен специалист- горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.07.2015
Длъжност: Дирекция Природен парк „Витоша“ обявява конкурс за длъжността Главен горски инспектор
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 17.07.2015
Длъжност: „Старши горски инспектор” в Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Звено: ДПП Врачански Балкан
предишна страница 1 | 2 | 313 | 14 следваща страница