НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 30.11.2015
Длъжност: Младши експерт "Стопанисване на горите"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 04.12.2015
Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 30.09.2015
Длъжност: Заповед за прекратяване на обявен конкурс
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 14.09.2015
Длъжност: Директор на Регионална дирекция по горите гр. София
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 31.08.2015
Длъжност: Старши специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 06.08.2015
Длъжност: Изпълнителна агенция по горите обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.07.2015
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване на недържавни гори, лесоустройство, програми и проекти“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 28.07.2015
Длъжност: Главен експерт – горска политика, провеждане на сечи в недържавните гори
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 28.07.2015
Длъжност: Главен експерт – опазване на горските територии, достъп до горите и защита от пожари
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 18.08.2015
Длъжност: Главен специалист- горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.07.2015
Длъжност: Дирекция Природен парк „Витоша“ обявява конкурс за длъжността Главен горски инспектор
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 17.07.2015
Длъжност: „Старши горски инспектор” в Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Звено: ДПП Врачански Балкан
Дата на валидност: 05.08.2015
Длъжност: „Главен специалист- горски инспектор” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Контрол горски територии” на РДГ Бургас.
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 03.08.2015
Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност:
Длъжност: „Главен счетоводител” в обща администрация, дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 10.07.2015
Длъжност: Горски инспектор в дирекция "Специализирана администрация"
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Старши експерт – инвентаризация, горскостопанско планиране и промяна предназначението на ГТ
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Старши експерт – контрол при движение на дървесината
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Главен експерт–контрол по защита на горски територии и лесокултурни дейности
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 06.07.2015
Длъжност: „Старши горски инспектор“ - Офис София
Звено: РДГ София
предишна страница 1 | 2 | 313 | 14 следваща страница