НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 12.12.2018
Длъжност: Специалист "Горски инспектор", Старши специалист "Горски инспектор", Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 05.11.2018
Длъжност: „Финансов контрольор” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 06.11.2018
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен експерт” в дирекция “Наука и международна дейност” в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 01.11.2018
Длъжност: Главен експерт в Лесозащитна станция - Пловдив - 2 изнесени позиции
Звено: ЛЗС Пловдив
Дата на валидност: 22.10.2018
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 22.10.2018
Длъжност: Главен експерт „Промени в горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 21.10.2018
Длъжност: „Главен горски инспектор”, дирекция „Горско стопанство” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик, 2 щатни бройки
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 05.11.2018
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 09.10.2018
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 26.10.2018
Длъжност: Старши специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.10.2018
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 01.10.2018
Длъжност: Старши специалист - горски инспектор, Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 21.09.2018
Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 10.09.2018
Длъжност: Главен Горски инспектор
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 14.08.2018
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 14.08.2018
Длъжност: Старши експерт-стопанисване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 16.07.2018
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Стопанисване и защита на горски територии" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 11.07.2018
Длъжност: Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 08.06.2018
Длъжност: Главен юрисконсулт
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 06.06.2018
Длъжност: Обявление за конкурси за главни експерти
Звено: ДПП Витоша
предишна страница 1 | 2 | 322 | 23 следваща страница