НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 29.09.2022
Длъжност: Главен експерт "Ловно и рибно стопанство"
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 23.09.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ„Биоразнообразие, научна и консервационна дейност в Дирекция на Природен парк „ Русенски Лом”
Звено: ДПП Русенски лом
Дата на валидност: 14.10.2022
Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 14.10.2022
Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ - ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 26.09.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 26.09.2022
Длъжност: СТАРШИ ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 19.09.2022
Длъжност: Главен Горски Инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 03.10.2022
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 12.09.2022
Длъжност: Главен експерт горска икономика
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 12.09.2022
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 19.08.2022
Длъжност: Главен специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 15.08.2022
Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра, район Дулово при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 15.08.2022
Длъжност: Конкурс за старши специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра, район Дулово при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 27.07.2022
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Възобновяване и защита на горите от ерозия, болести и вредители" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 21.07.2022
Длъжност: Главен експерт „стопанисване и ползване на ГТ“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 18.07.2022
Длъжност: ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Дирекция „Горско стопанство” на РДГ – Смолян.
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 08.07.2022
Длъжност: ГЛАВЕН ГОРСКИ ИНСПЕКТОР - 2 ЩАТНИ БРОЙКИ
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 08.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността "СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ"
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 04.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Младши експерт „Стопанисване и защита на горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Сливен
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 04.07.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността „Главен експерт „Промени в горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Сливен
Звено: РДГ Сливен
предишна страница 1 | 2 | 330 | 31 следваща страница