НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност:
Длъжност: Изпълнителна агенция по горите обявява конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел “Международни дейности”, дирекция “Проекти и международни дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 05.08.2014
Длъжност: Главен горски инспектор,дирекция „Специализирана администрация”
Звено: РДГ Благоевград
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.08.2014
Длъжност: Изпълнителна агенция по горите обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел “Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите”, дирекция “Гори и лесовъдски дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: "Старши счетоводитеп"
Звено: РДГ Пазарджик
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 30.06.2014
Длъжност: ДПП Шуменско плато обявява конкурс за за длъжността Старши експерт "Образователни дейности, информираност и публичност» в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 30.06.2014
Длъжност: ДПП Шуменско плато обявява конкурс за за длъжността Старши експерт „Научни и практико-приложни дейности, безопасност и инвентаризация на паркова инфраструктура»
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност:
Звено: РДГ Пазарджик
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 17.07.2014
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Българка”, гр. Габрово
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 30.06.2014
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Русенски Лом”, гр. Русе.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.07.2014
Длъжност: Обявление за длъжност "Старши специалист горски инспектор"подразделение гр.Сливен и за длъжност "Старши специалист горски инспектор"подразделение гр.Котел
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 06.06.2014
Длъжност: старши счетоводител в Дирекция на Природен Парк «Странджа» гр. Малко Търново
Звено: ДПП Странджа
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 16.06.2014
Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Силистра при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 30.05.2014
Длъжност: Главен специалист горски инспектор
Звено: РДГ Пазарджик
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 13.05.2014
Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Пазарджик
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 13.05.2014
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Пазарджик
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 30.04.2014
Длъжност: Старши експерт-системен администратор
Звено: РДГ Варна
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 15.05.2015
Длъжност: „Старши специалист- горски инспектор” към „Специализирана администрация”: Дирекция ГС на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 16.04.2014
Длъжност: Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за гл.експерт по "Стопанисване на горите" в РДГ Сливен
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 14.04.2014
Длъжност: Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за гл.горски инспектор в РДГ Сливен
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 15.04.2014
Длъжност: Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за гл.счетоводител в РДГ Сливен
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
предишна страница 1 | 2 | 310 | 11 следваща страница