НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 17.07.2015
Длъжност: „Старши горски инспектор” в Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Звено: ДПП Врачански Балкан
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 05.08.2015
Длъжност: „Главен специалист- горски инспектор” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Контрол горски територии” на РДГ Бургас.
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 03.08.2015
Длъжност: Конкурс за специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: „Главен счетоводител” в обща администрация, дирекция „Бюджет, финанси, правно – административни дейности” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 10.07.2015
Длъжност: Горски инспектор в дирекция "Специализирана администрация"
Звено: РДГ Смолян
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Старши експерт – инвентаризация, горскостопанско планиране и промяна предназначението на ГТ
Звено: РДГ София
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Старши експерт – контрол при движение на дървесината
Звено: РДГ София
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Главен експерт–контрол по защита на горски територии и лесокултурни дейности
Звено: РДГ София
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 06.07.2015
Длъжност: „Старши горски инспектор“ - Офис София
Звено: РДГ София
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 06.07.2015
Длъжност: Главен горски инспектор- Офис Своге
Звено: РДГ София
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 11.07.2015
Длъжност: Обявление
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 13.07.2015
Длъжност: Конкурс за длъжността горски инспектор
Звено: РДГ Кюстендил
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 02.07.2015
Длъжност: Старши специалист-горски инспектор
Звено: ДПП Русенски лом
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 31.05.2015
Длъжност: „Главен експерт – инвентаризация, планиране, отчет и промени в горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Контрол горски територии”
Звено: РДГ Бургас
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: ПРОТОКОЛ
Звено: РДГ Благоевград
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 18.05.2015
Длъжност: Конкурс за Главен експерт "Стопанисване и защита на държавни и недържавни гори" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.05.2015
Длъжност: Главен експерт "Опазване на горите"
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 04.05.2015
Длъжност: Главен горски инспектор подразделение гр.Котел
Звено: РДГ Сливен
Информация и кандидатстване
Дата на валидност:
Длъжност: Протокол от проведен конкурс за длъжността „Специалист - горски инспектор” към дирекция „Специализирана администрация на РДГ Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Информация и кандидатстване
Дата на валидност: 16.03.2015
Длъжност: Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч
Информация и кандидатстване
предишна страница 1 | 2 | 312 | 13 следваща страница