НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 21.02.2017
Длъжност: Старши експерт "Образователни програми и паркова инфраструктура"
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 02.03.2017
Длъжност: Главен специалист „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 10.02.2017
Длъжност: Старши експерт-ползване от горски територии, горскостопански планове, програми и проекти
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 23.02.2017
Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор", Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 07.02.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел "Инвентаризация и горскостопанско планиране“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 24.02.2017
Длъжност: Старши специалист-горски инспектор
Звено: ДПП Русенски лом
Дата на валидност: 31.01.2017
Длъжност: Главен експерт "Стопанисване и защита на държавните и недържавните гори",Главен експерт "Ползване на горите,горска политика,проекти и оперативни програми"
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 21.01.2017
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността „Юрисконсулт”, дирекция „Обща администрация”.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 19.01.2017
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен горски инспектор" в звено гр. Несебър към РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 09.02.2017
Длъжност: Конкурс за длъжността "Специалист - горски инспектор" към РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност:
Длъжност: главен специалист "Горски инспектор" - 2 бройки, специалист "Горски инспектор" 4 бройки
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 17.01.2017
Длъжност: Главен горски инспектор -за общини Велико Търново, Павликени, Сухиндол и Свищов
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 06.03.2017
Длъжност: ДПП Българка обявява конкурс за длъжността Главен специалист "Горски инспектор" - 2 щатни бройки
Звено: ДПП Българка
Дата на валидност: 27.01.2017
Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкур за длъжностите:"Главен специалист - горски инспектор– 1 /един/ брой и "Специалист - горски инспектор - 1 /един/ брой
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 23.01.2017
Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор”, отдел „Горски инспектор район – Велинград”
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 27.12.2016
Длъжност: Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 27.12.2016
Длъжност: Старши експерт „Правоприлагане в горския сектор”, Отдел „Контрол по горите, лова и любителския риболов” на Дирекция „Специализирана администрация“ на РДГ- София – централна администрация – 1 щатна бройка
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 22.12.2016
Длъжност: Главен експерт "Административни дейности и човешки ресурси"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 22.12.2016
Длъжност: Главен счетоводител, дирекция „Финансово-стопански дейности”
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 09.01.2017
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
предишна страница 1 | 2 | 317 | 18 следваща страница