РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 26.06.2023

Длъжност: Специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново

Специалист-горски инспектор, дирекция „Горско стопанство“ в РДГ В. Търново – 1 работно място (за територията на ДГС Плачковци)

Материали