РДГ Пазарджик | Обява за работа

Дата на валидност: 05.07.2021

Длъжност: Главен експерт "Информационни технологии"
Звено: РДГ Пазарджик

 

Кратко описание на длъжността:

Длъжността Главен експерт “Информационни технологии ” е свързана с:

Инсталиране, конфигуриране и управление на инфраструктурата на компютърните конфигурации и локални мрежи.

 Поддържа и администрира компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда, включително компютърен хардуер, системен софтуер, софтуерни приложения и всички видове конфигурации.

Материали