РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 12.04.2021

Длъжност: „Младши експерт – човешки ресурси” в Обща администрация, Дирекция „Административно – правна и финансово – ресурсна дейност” на РДГ Бургас
Звено: РДГ Бургас

Материали