РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 05.04.2021

Длъжност: Младши експерт "Стопанисване и ползване", Специализирана администрация, Дирекция"Горско стопанство"
Звено: РДГ Бургас

Младши експерт "Стопанисване и ползване", Специализирана администрация, Дирекция"Горско стопанство", дата на валидност на обявата 05.04.2021 г.

Материали