РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 15.07.2019

Длъжност: Главен счетоводител, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен счетоводител”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност”  в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

1. Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

2.Степен на образование: висше счетоводно-икономическо образование с минимална образователна степен „бакалавър“ по една от следните специалности: „Счетоводство“, „Счетоводна отчетност“, „Счетоводство и контрол“ „Финанси“, „Финансов контрол“;

3.Професионален опит – 3 /три/ години, по специалността или в области, свързани с функционалните задължения на длъжността или

4.Ранг – IV ( четвърти ) младши;

 

Материали