РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 07.03.2018

Длъжност: Конкурс за юрисконсулт
Звено: РДГ Ловеч

 

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ НПКДС/ и заповед № І-3-171/19.02.2018 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ


  Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 /едно/ работно място.

Материали