РДГ Пазарджик | Обява за работа

Дата на валидност: 23.01.2017

Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор”, отдел „Горски инспектор район – Велинград”
Звено: РДГ Пазарджик

Главен специалист „Горски инспектор”, отдел „Горски инспектор район – Велинград”, дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Пазарджик – 1 щатна бройка.

Материали