Начало

Новини


15.02.2018 Обсъждане на публикуваната в Портала за обществени консултации Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

08.02.2018 Провеждане на публични консултации относно промяна на продуктовия обхват на Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината / EUTR).

21.12.2017 Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за опазване на горските територии е публикуван на портала за обществени консултации към Министерски съвет за обществена консултация.

11.10.2017 Заповед № 902/10.10.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на нов образец на позволително за сеч по чл. 108 от Закона за горите

31.05.2017 От 00.00 часа на 01.06.2017 г. се спира транспортирането на дървесина, придружена с хартиени превозни билети, издадени по чл. 211, ал. 4 от ЗГ

27.09.2016 Писмо до РДГ относно изискването на ЗГ за наличие на устройства за позициониране и проследяване на движението (GPS) при транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти>

26.08.2016 Уважаеми дами и господа, в бр. 66 на Държавен вестник от 23.08.2016 г. са публикувани измененията и допълненията в Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, в сила от 27.08.2016 г.

11.05.2016 Информация по Заповед №576/22.04.2016г. на Изпълнителния директор на ИАГ

22.04.2016 Заповед №576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти


Работно време:

От 9:00 до 17:30
София, бул. Хр. Ботев 55
електронна поща: iag@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995